Wylewki samopoziomujące określane są również jako zaprawy lub masy samorozlewne, wyrównujące albo niwelujące. Odpowiadają one bowiem za wypełnienie wszelkich nierówności i krzywizn, przez co zgodnie ze swoim nazewnictwem tworzą wypoziomowaną powierzchnię. Jednak należy przy tym zaznaczyć, że w przeciwieństwie do zapraw wyrównujących, które używa się zarówno do ścian, jak i podłóg, masy samopoziomujące przeznaczone są wyłącznie do wyrównywania powierzchni poziomych. Należy jednak przed tym ocenić wcześniej stan techniczny podłoża, dopasować wylewkę do rodzaju pomieszczenia i typu materiału wykończeniowego oraz zastosować odpowiedni środek gruntujący. W ten sposób wylewki samopoziomujące będą odpowiednio zabezpieczone. Dodatkowo mogą być również stosowane jako podkład podłogowy. Najpopularniejszymi natomiast rodzajami wylewki samopoziomującej są cementowe i anhydrytowe. Obie wyrównują podłoże oraz wykorzystywane są do ogrzewania podłogowego i do zabezpieczania pomieszczeń przed wilgocią.